>>> Naar de Tao voor kinderen >>>

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 De generaal volgen: Dao De innerlijke kracht


                    Tao                                      Te
Lin Yutang (1895 - 1976) vat het Taoïsme simpel en mooi samen in zijn boek uit 1937 'The importance of living': 

'De wijsheid van het domme,
de schoonheid van het trage,
de aanvulling van het stomme,
het voordeel van het lage.'

 

De Tao Te Tjing, in woord en beeld.

Welkom in de wereld van de Tao Te Tjing en het Taoïsme.
Het hedendaagse Taoïsme is een wereldwijd bekende levensfilosofie.
De bron ligt in het oude China van voor onze jaartelling.
Er zijn een aantal boeken overgeleverd, waaronder de Tao Te Tjing.
Deze bundel bevat slechts  81 korte Chinese teksten.
Ze zijn rond 300 voor Christus opgeschreven.
Dan zijn ze al eeuwen ontwikkeld en doorverteld.

Klik op een van de nummers hiernaast voor een van de teksten.
Iedere tekst is voorzien van een toelichting en een foto.
Ook kun je op trefwoord / onderwerp zoeken.
Er is bovendien een versie voor kinderen. Deze is nog in ontwikkeling.

De teksten gaan over Tao, het oerprincipe van het leven en over het leven zelf.
Ze gaan over leiderschap en wijsheid, geweldloosheid en bescheidenheid.
Ze zijn compact, raadselachtig, provocerend, poëtisch en filosofisch.
Ze bevatten aanwijzingen over hoe te leven,
in harmonie en verbonden met het oerprincipe, het alles, Tao.
De teksten zijn nog steeds verrassend actueel.

Tao Te Tjing betekent letterlijk:
het belangrijke boek (Tjing), over de Tao en over de innerlijke kracht (Te).

De Tao Te Ching is een van de drie bronboeken van het Taoïsme, naast de Z|hunag Zi en het bekende orakelboek de I Tjing.
Het (Chinese) Taoïsme is verbonden met het (Indiase) Boeddhisme
en het (meer Japanse) Zen Boeddhisme. Er zijn ook paralellen met het Christendom.

Het Taoïsme gaat uit van het niet te bevatten alles (Tao), dat in alles aanwezig is.
We kunnen leven volgens dit oerprincipe, we zijn het in wezen ook.
Het gaat over accepteren en loslaten en meegaan met de stroom van het leven.
Leven vanuit de Tao doen we met behulp van ons ‘Te’, onze innerlijke kracht.
Met deze innerlijke kracht 'Te' kun je vanuit 'diepe liefde', vanuit mededogen,
zijn als een onbaatzuchtige moeder. Zie tekst 67.

De overlappingen tussen Taoïsme en Boeddhisme zijn aanzienlijk.
Zo zegt de Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh
'Home is the way, there is no way home.'
Ook de Tao hoef je niet te volgen, er is geen weg naar toe,
de Tao heb je immers al, de Tao is alles en overal.
Lees meer over de Tao>>>

Het Taoïsme is een verbonden tegenpool met het iets latere Confucianisme, waarbij alles volgens de regels dient te verlopen binnen een strak voorgeschreven orde en hierarchie. Taoïsme en Confuscianisme vormen samen een soort "yin yang".
Je kunt het de leer van de natuur (Tao) tegenover de leer van de cultuur en de mens noemen. Het 'onzichtbare' Taoïsme ligt onder het zichtbare Confucianisme.
In de cultuur van het huidige China zijn Taoïsme en Confucianisme beide volop aanwezig. Ze lopen voor een buitenstaander volstrekt onbegrijpelijk, onzichtbaar en ongrijpbaar door elkaar en naast elkaar.  

Over deze site, tekensvanleven.nl

Deze site is sinds 2002 in ontwikkeling en begon als een voorzichtige vertaling (uit het Engels) van de Tao Te Tjing. Inmiddels staan er twee Nederlandse bewerkingen met bijbehorende foto's op van de 81 Tao Te Tjing teksten. De eerste versie was onze kennismaking met de Tao Te Tjing en het Taoïsme, de tweede versie is gemaakt omdat we een nieuwe wereld hadden ontdekt waar we toen pas iets van gingen snappen. De nummers in het blok linksboven linken naar de tweede versie van deze teksten. Via die tweede versie kun je ook nog bij de eerste versie komen, die overigens niet slecht is. Aanvullend is er een algemene toelichting, er zijn toelichtingen per afzonderlijke tekst en toelichtingen op trefwoord. Tot slot hebben de teksten titels gekregen, die ook als ingang kunnen worden gebruikt.
In december 2013 was de tweede tekstversie afgerond. Zie de historie van deze site.
De teksten zijn van Roeland Schweitzer.
Fotograaf George Burggraaff levert de foto's.
In januari 2014 begonnen George en Roeland  aan de Tao voor kinderen, het vrede en vreugde boek. Dit is een speelse en vrije bewerking, gericht op kinderlijke eenvoud, begrijpelijkheid en luchtigheid, in de geest van de brontekst. Roeland zorgt voor een nieuwe tekst en George levert de foto's. Dit project loopt tot begin 2019.

Het Taoïstische gedachtengoed is geen religie, maar wel de basis voor een levenskunst in vrede en harmonie. Een weg die dagelijkse oefening vraagt, meditatie, tai chi enzovoorts. We nodigen u van harte uit om dit gedachtengoed te verspreiden. Uw commentaar en reacties zijn welkom.
George Burggraaff (foto's)
Roeland Schweitzer (tekst)

Zodra een nieuwe pagina klaar is, kunt u een (gratis) bericht hierover krijgen.
U kunt hier een abonnement op nemen.

              

Over de Tao Te Tjing
Over het begrip Tao
Over het Taoísme
Trefwoordenindex
Titels bij de teksten
Historie van deze site
Verantwoording
Andere Tao bronnen
Abonnement op twee wekelijkse nieuwsbrief
© 2017 George Burggraaff, Roeland Schweitzer
Voor gebruik van materiaal van deze site, lees de copyrightpagina.


Laatste wijzigingen 16 oktober 2017