Kristofer Schipper 2010, bij de presentatie van zijn Lao Zi
© 2019 Roeland Schweitzer

Kristofer Schipper.

Sinoloog Kristofer Schipper (1934) is voor de ontwikkeling van deze site een van de belangrijkste bronnen gworden.
Van zijn hand verscheen in 2010 een lang verwachte vertaling van de Tao Te Tjing. Schipper publiceert zijn hele werkende leven al over de Tao en heeft Nederland verder verrijkt met vertalingen van 'de Gesprekken' van Confusius en, voor het eerst, met de volledige geschriften van Zhuang Zi

In de loop van zijn leven heeft Schipper zich ontwikkeld tot een warm pleitbezorger van het Taoïsme en van de Chinese filosofie in het algemeen.

Schipper is in Zweden geboren en in Nederland opgegroeid. Hij heeft in Frankrijk gestudeerd en promoveerde aan de Sorbonne. Vervolgens werd hij Tao Meester in Taiwan en later hoogleraar sinologie aan de  �cole pratique des hautes �tudes in Parijs.

In 1982 schreef Schipper 'Le corps Taoïste', dat in 1988 in het Nederlands is vertaald onder de titel 'Tao, de levende religie van  China'. Hiermee verscheen er voor het eerst een goed Nederlandstalig achtergrondboek over het Taoïsme. In 1993 werd Schipper hoogleraar Chinese geschiedenis aan de universiteit van Leiden. In deze periode publiceerde hij 'de Zhuang Zi'. Na zijn emeritaat in 1999 is hij naar Fuzhou in China verhuisd, waar hij samen met zijn Chinese vrouw onder andere een bibliotheek mocht inrichten met 25.000 titels uit de westerse wereldliteratuur. Een vertaling van de Tao Te Tjing achtte hij lange tijd niet zinvol omdat er al goede vertalingen waren.

In 2010 verscheen dan toch zijn Nederlandse vertaling van de Tao Te Tjing. Op deze voor mij ultieme vertaling is de nodige kritiek, want de vertaalkeuzes zijn niet altijd wetenschappelijk verantwoord, Schipper volgt niet altijd zo letterlijk mogelijk de tekst en ook zijn persoonlijke mening is in de vertaling meegenomen. Naast wetenschapper is  Schipper ook Tao Meester, Tao priester. Hij ziet Taoïsme als een leer van dagelijkse fysieke en meditatieve oefening.
In 2014 publiceerde Schipper De gesprekken van Confusius.

Luister naar een interview met Kristofer Schipper bij de Boedhistische omroep, november 2010 https://www.youtube.com/watch?v=_Ikz69hXOUQ

Lees over Schipper op Wikipedia

Kristofer Schipper / Roeland Schweitzer 2010
Kristofer Schipper bij de presentatie van zijn Tao Te Tjing vertaling, rechts Roeland Schweitzer. Amsterdam 18 mei  2010.