©  2014  George Burggraaff
© 2015 George Burggraaff

Toelichting bij het begrip "Alle dingen".


Alle dingen, de tienduizend dingen
De Tao omschrijft het zichtbare, het materiële,
alles wat wij kunnen zien, als de tienduizend dingen.
De tienduizend dingen dragen het vrouwelijke in zich
en ze omhelzen het mannelijke. Tekst 42

De Tao bevindt zich vóór het materiële, de materie vloeit eruit voort.
Vervolgens kan er niet sentimenteel over gedaan worden.
We zijn als honden van stro. Tekst 5.
Het materiële wordt voortdurend verwoest.
Geraakt door natuurrampen, oorlog, slijtage, ziekte, ongelukken.

Ons oordelen gaat uit van polariteiten als goed en kwaad.
De Tao bevindt zich vóór materie en dus voor de polariteit.
Tekst 5 zegt daarom dat de Tao zonder oordeel is.
Alles is welkom, alles maakt deel uit van het grote totaal.
Tegelijkertijd moeten we ons niet hechten aan materie.

Voor de tienduizend dingen zie 
tekst 42, tekst 51,