©  2014  George Burggraaff
© 2015 George Burggraaff

Toelichting bij het begrip "Alle dingen".


Alle dingen, de tienduizend dingen
De Tao omschrijft het zichtbare, het materiële,
alles wat wij kunnen zien, als de tienduizend dingen.
De Tao bevindt zich vóór het materiële, de materie vloeit eruit voort.
In tekst 14 wordt gesproken over 'het koninkrijk der dingen'.
Vervolgens kan er niet sentimenteel over gedaan worden.
Het materiële wordt voortdurend verwoest.
Geraakt door natuurrampen, oorlog, ziekte, ongelukken.
Ons oordelen gaat uit van polariteiten als goed en kwaad.
De Tao bevindt zich vóór materie (en dus?) polariteit. Tekst 5 zegt daarom dat de Tao zonder oordeel is.
Op meer plaatsen wordt erop gewezen ons niet te hechten aan goederen.

Leegte komt onder meer aan de orde in
tekst 4, tekst 11, tekst 22, tekst 25,