©  2019  George Burggraaff
© 2019 George Burggraaff

Over het copyright op de teksten en op de foto's van deze site

Iets wat door iemand is gemaakt, is ieigendom van de maker, n juridische zin. Tenzij met de maker andere afspraken zijn vastgelegd.  Dat is het auteursrecht. De maker is de eigenaar, totdat de maker schriftelijk afstand doet van het eigendomsrecht. Dit geldt ook voor deze site.

Op www.tekensvanleven.nl inclusief alle foto's en teksten zit auteursrecht.
Het auteursrecht geldt ook voor de vormgeving, de navigatie en de code.
Voor hergebruik is schriftelijke toestemming van de makers nodig.

Ten aanzien van de teksten geldt een nuancering:

Over de teksten

Roeland Schweitzer heeft de teksten op deze site geschreven op basis van bestaand materiaal, hij is schatplichtig aan velen. Zie de verantwoording. Hij ziet zichzelf vooral ook als doorgever.
De Tao is, in de aard van de Tao,  ieders schat. Bewust zijn hiervan en de kennis hierover kan bijdragen aan de balans in onze wereld. Daarom is Roeland blij met verdere verspreiding.
In dit kader kunnen de teksten vrij worden gebruikt, het zal duidelijk zijn, voor niet-commerciële doelen. Bronvermelding is de enige voorwaarde. www.tekensvanleven.nl
Roeland hoort bovendien graag waar de teksten worden gebruikt. roeland@schworks.nl

Over de foto's

George Burggraaff is professioneel fotograaf. Vergoeding voor het gebruik van zijn foto's door derden is zijn brood. Daarom is het gebruik van de foto's alleen toegestaan na overeenstemming hierover met George. george@georgefoto.nl