Tao Te Tjing, tekst 41


©  2021  George Burggraaff
Tekst 41 uit de Tao Te Ching
© 2021, foto en tekst George Burggraaff / Roeland Schweitzer

Velen horen van de Tao.

Een slimme leerling gaat er ijverig mee aan het werk.

Een middelmatige leerling gelooft de Tao soms wel en soms niet.

Een dwaze leerling lacht luid om de Tao.

Zonder gelach zou de Tao niet bestaan.


Daarom lijkt de heldere weg duister.

Vooruitgang lijkt op achteruitgang.

De eenvoudige weg lijkt moeilijk.

De hoogste innerlijke kracht lijkt een afgrond.

Puurheid lijkt bezoedeld.

Een overvloed aan goede wil lijkt niet te helpen.

De kracht van het goede lijkt zwak.

Echte goedheid lijkt onecht.

Echte samenhang kent geen hoeken.

Grote talenten hebben tijd nodig om te rijpen.

De stilte is het mooiste geluid

en de mooiste beelden hebben geen vorm.


De Tao is onzichtbaar en niet te beschrijven.

Alleen de Tao voedt en brengt alles tot vervulling.

Tekst 41 uit de Tao Te Tjing, eerste versie.     Tweede versie
vorige   introductie / overzicht    volgende © 2021 RS / GB