de Tao voor kinderen10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 Zodra een nieuwe pagina klaar is, kun je een (gratis) mail hierover krijgen. Je kunt hier een abonnement op nemen.

               abonnement op de Tao voor kinderen

Handleiding met vragen over de teksten


De generaal volgen: Dao De innerlijke kracht


                    Tao                                      Te


De Tao voor kinderen, startpagina.

Het boek over vrede en vreugde.

Gelukkig zijn. Wie wil dat niet?
In China maakten ze er 2500 jaar geleden al een boek over.
Dat boek heet de Tao Te Tjing.
Het is een beroemd boek.
Ongeveer net zo bekend als de Bijbel of de Koran.
Er zijn honderden boeken over geschreven, in alle talen.
In China was het soms ook een leerboek voor de kinderen van de keizer.
Je kunt er heel veel van leren, maar het is best een moeilijk boek.
Daarom zijn we een 'Tao Te Tjing voor kinderen' gaan maken.
'Het boek over vrede en vreugde'.
Gebaseerd op dat oude, beroemde Chinese boek, de Tao Te Tjing.
We, dat zijn fotograaf George Burggraaff en schrijver Roeland Schweitzer.

Tao Te Tjing kun je vertalen met
'Het boek over vrede en vreugde'.

'Tao' betekent alles en ook wel 'vrede'.
Als je op het woordje Tao (vrede) klikt, krijg je meer uitleg.
'Te' betekent deugd, innerlijke kracht en ook 'vreugde'.
Op het woordje Te (vreugde) kun je ook klikken.
En 'Tjing', dat betekent boek of bundel.
'Tao Te Tjing' betekent dus: het vrede en vreugde boek.
Het boek over vrede en vreugde, dat klinkt nog beter.

81 teksten met 81 foto's.

De Tao Te Tjing telt 81 korte teksten en dit boek over vrede en vreugde ook.
In het vierkant hiernaast staan 81 getallen, waar je op kunt klikken.
De rode cijfers linken naar de teksten voor kinderen die al klaar zijn.
De blauwe getallen linken nog naar de teksten voor grote mensen.
Je mag alle teksten voor grote mensen ook gewoon bekijken.

Het is geweldig om nu de Tao Te Tjing voor kinderen te maken.
Eerder hebben we al tien jaar over de Tao Te Tjing nagedacht. 
 
Bijna iedere twee à drie weken maken we een volgende tekst met foto.
In 2019 is dan ons boek over vrede en vreugde klaar.

We vinden het fijn als je de teksten gebruikt voor werkstukken, of ze rondstuurt via internet. Wil je erbij zetten waar je de tekst hebt gevonden: www.tekensvanleven.nl

Als je iets wilt weten, of niet begrijpt, vraag het gerust.
Je krijgt antwoord. Stuur een mail naar roeland@schworks.nl


Over deze site, tekensvanleven.nl

In 2003 startte Roeland Schweitzer met het publiceren op internet van zijn tekstversie van de Tao Te Tjing met een bijpassende foto van fotograaf George Burggraaff.
Eind 2007 verscheen tekst 81 en waren George en Roeland klaar met hun eerste versie van de Tao Te Tjing.
Hierna maakte Roeland een tweede bewerking met 81 nieuwe foto's van George. 
Deze tweede versie bevat toelichtingen per afzonderlijke tekst, er is een algemene toelichting gekomen, plus toelichtingen op trefwoord. De teksten hebben titels gekregen, die ook als ingang kunnen worden gebruikt. Zie de historie van deze site.
Eind 2013 was de tweede versie klaar.
In 2014 zijn Roeland en George vervolgens aan de Tao voor kinderen begonnen.
'Het boek over vrede en vreugde' is een vrije versie.
In 2019 zijn alle 81 pagina's van 'het boek over vrede en vreugde' klaar.
Dan eindigt het project.
Zodra een nieuwe pagina op internet staat, kun je een (gratis) mailtje hierover krijgen. Je kunt hier een abonnement op nemen.

              


Wat betekent 'Tao'?
Wat betekent 'Te'?

Naar de Tao Te Tjing voor grote mensen

© 2017 George Burggraaff, Roeland Schweitzer
Voor gebruik van materiaal van deze site, lees de copyright-pagina.

Laatste wijzigingen: 21 april 2017