de Tao voor kinderen10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 Zodra een nieuwe pagina klaar is, kun je een (gratis) mail hierover krijgen. Je kunt hier een abonnement op nemen.

               abonnement op de Tao voor kinderen

Handleiding met vragen over de teksten
Paginatitels


De generaal volgen: Dao De innerlijke kracht


                    Tao                                      Te


De Tao Te Tjing voor kinderen, startpagina.

Het boek over vrede en vreugde.

Gelukkig zijn. Wie wil dat niet?

In China maakten ze er 2500 jaar geleden al een boek over.
Dat boek heet de Tao Te Tjing. Het is een beroemd boek.
Ongeveer net zo bekend als de Bijbel of de Koran.
Het is in alle talen vertaald, ook in het Nederlands.
De kinderen van de keizer van China leerden al uit dit boek.
Het moet dus wel een goed boek zijn.
Dat vinden wij ook, maar het is ook een moeilijk boek.
Een kind kan het niet zomaar begrijpen.   
Daarom zijn we een 'Tao Te Tjing voor kinderen' gaan maken:
'Het boek over vrede en vreugde'.
Gebaseerd op dat oude, beroemde Chinese boek, de Tao Te Tjing.
We, dat zijn fotograaf George Burggraaff en schrijver Roeland Schweitzer.

Tao Te Tjing kun je vertalen met
'Het boek over vrede en vreugde'.

'Tao' betekent alles, de weg en ook wel 'vrede'.
Als je op het woordje Tao (vrede) klikt, krijg je meer uitleg.
'Te' betekent deugd, innerlijke kracht en ook 'vreugde' of levensplezier.
Op het woordje Te (vreugde) kun je ook klikken.
En 'Tjing', dat betekent boek of bundel.
'Tao Te Tjing' wordt dan dus: het vrede en vreugde boek.
Het boek over vrede en vreugde, dat klinkt nog iets beter.

81 teksten met 81 foto's.

De Tao Te Tjing telt 81 korte teksten en dit boek over vrede en vreugde ook.
In het vierkant hiernaast staan 81 getallen waar je op kunt klikken.
De rode cijfers linken naar de teksten voor kinderen die klaar zijn.
De blauwe getallen linken nog naar de teksten voor grote mensen.
Je kunt alle teksten voor grote mensen ook gewoon bekijken.
Bovendien is er ook een lijst met paginatitels.
De titels geven aan waar een pagina overgaat.

Je mag de teksten gebruiken voor werkstukken, of ze naar anderen sturen.
Wil je erbij zetten waar je de tekst hebt gevonden: www.tekensvanleven.nl

Als je iets wilt weten, of niet begrijpt, vraag het gerust.
Je krijgt antwoord. Stuur een mail naar roeland at schworks.nl

Eerder hebben we pakweg tien jaar over de Tao Te Tjing nagedacht. 
Wij vinden het geweldig om nu de Tao Te Tjing voor kinderen te maken.
 
Regelmatig  maken we een volgende tekst met foto.
In 2019 is ons boek over vrede en vreugde klaar.


Over deze site, tekensvanleven.nl

In 2003 startte Roeland Schweitzer op internet met zijn tekstversie van de Tao Te Tjing, gebaseerd op een uitstekende Engelse Tao Te Tjing versie. 
Fotograaf George Burggraaff leverde per tekst een bijpassende foto.
Eind 2007 verschenen foto en tekst 81. Toen was het project nog maar net begonnen, zo bleek.  Hun eerste versie van de Tao Te Tjing was, dankzij de zeer goede bron, acceptabel, maar toch nog niet (goed) genoeg.
Roeland maakte een tweede bewerking, met 81 nieuwe foto's van George.  Aan deze tweede versie zijn toelichtingen per afzonderlijke tekst toegevoegd, er is een algemene toelichting bijgekomen, plus toelichtingen op trefwoord. De teksten hebben titels gekregen, die ook als ingang kunnen worden gebruikt.
Zie de historie van deze site voor meer achtergrond-informatie.
Eind 2013 was de tweede versie klaar.
In 2014 zijn Roeland en George vervolgens aan de Tao Te Tjing voor kinderen begonnen. 'Het boek over vrede en vreugde' is een vrije versie. Niet letterlijk, of schools, maar met het plezier van de Tao erin.
In 2019 zijn alle 81 pagina's van 'het boek over vrede en vreugde' klaar.
Dan eindigt het project met een echt boek, het boek over vrede en vreugde,
de Tao Te Tjing voor kinderen.

Zodra een nieuwe pagina op internet staat, kun je een (gratis) mailtje hierover krijgen. Je kunt hier een abonnement op nemen.

              


Wat betekent 'Tao'?
Wat betekent 'Te'?

Naar de Tao Te Tjing voor grote mensen

© 2019 George Burggraaff, Roeland Schweitzer

Verantwoording
Voor gebruik van materiaal van deze site, lees de copyright-pagina.

Laatste wijzigingen: 15 december 2019