De beroemde afbeelding van Lao Tse op de waterbuffel bij de grenspost waar de Tao Te Tjing is opgeschreven.
© 1995 N. Sukumar

Over Lao Tse

Lao Tse (ook geschreven als Laozi Lao-Tzu) wordt genoemd als de naam van de auteur van Tao Te Tjing.
Het is een mythische figuur, die waarschijnlijk nooit heeft bestaan.
In de boeken van Zhuang Zi wordt hij 'oude langoor' genoemd.
Hij zou kort voor Confucius (551-479 voor Christus) hebben geleefd
als raadgever aan het Chinese hof.
Er werd te weinig naar hem geluisterd, zo vervolgt de mythe.
Daarom trok Lao Tse zich aan het eind van zijn leven teleurgesteld terug.
Op een waterbuffel verliet hij het land.
Zo is hij ook vaak afgebeeld.
Bij de grens van het rijk herkende een poortwachter hem.
Deze vroeg aan Lao Tse om zijn kennis op te schrijven.
Toen schreef Lao Tse de Tao Te Tjing.
Daarna heeft nooit meer iemand wat van hem vernomen.
Aldus de overlevering.

De Tao Te Tjing kent echter verschillende schrijfstijlen
met karakteristieken van meerdere auteurs.
Het lijkt een samenvoeging van twee of drie teksten, inclusief wat overlappingen, aanvulingen en andere redactionele wijzigingen.
Zo is op een goed moment een voorloper van de Tao Te Tjing ondergebracht in het magische vierkant van 81 teksten, negen keer negen. Deze ordening betekende ongetwijfeld dat er teksten zijn opgesplitst, of juist zijn samengevoegd en er misschien ook nog teksten zijn toegevoegd.


Meer over Lao Tse