©  george burggraaff

Toelichting bij Tao tekst 3

Hoe te regeren?

Deze derde Tao tekst gaat over de rust in het rijk.
Na het algemene beginsel Tao in tekst 1
en de universele samenhang in tekst 2,
is dit het derde onderwerp, hoe te regeren.
De Tao als oudste managementboek.
Zo was het ook, lessen voor aanstaande keizers.
Over moraliteit, over oorlog en vrede,
over het voorkomen van opstanden.
'Lucht de harten en vul de magen'.
Volkswoede verdient een uitlaatklep.
Hongersnoden moet je voorkomen.
Allemaal heel praktisch.
Tegelijkertijd gaat deze tekst zeker ook over meditatie.
De wil verzachten en het lichaam sterken.

Het eerste deel van deze tekst benadrukt
een filosofie van bescheidenheid.
Met praktische argumenten omkleed.
De Tao verzet zich echter niet tegen schoonheid.
Pronken, dikdoenerij, daarentegen wordt afgewezen.

De tekst eindigt met een fraaie wu wei variant:
Als je niets verstoort, blijft alles in orde.

Op deze tekst 3 uit de Tao Te Tjing is altijd veel kritiek,
net als op tekst 5 en vooral op tekst 65.
De Tao zou er voor pleiten om mensen dom te houden.
Zie ook de toelichting bij tekst 65.