©  george burggraaff

Toelichting bij Tao tekst 7

Duurzaamheid.

Hemel en aarde als voorbeeld van onbaatzuchtig gedrag,
dat is nogal een pittige vergelijking.
Voor een klein mens, om op dit niveau te opereren.
Wat een uitdaging.
Is dat een doel van de Tao?.
Mensen een groter blikveld geven dan het eigen ego.

De Tao en eigenbelang zijn twee volkomen tegenstrijdigheden.
Als je niets bent, dan kun je overal komen. Tekst 43
Bescheidenheid is eerder een kracht van de Tao.
Bruikbaarheid ontstaat waar niets is. Tekst 11
Een wijze gebruikt weinig woorden en is bescheiden. Tekst 17
Hij cijfert zichzelf weg, zo blijkt uit het vervolg.

Als de wijze zijn taak heeft volbracht en het werk is klaar,
dan zeggen de mensen, 'we hebben het goed gedaan'.