©  george burggraaff

Toelichting bij Tao tekst 15

De volgers.

Wie wilt u eigenlijk als leraar hebben?
De Tao biedt een aardige profielschets.

De ideale leraar is:
Subtiel, flexibel, diepgaand en gevoelig.
Ondoorgrondelijk, voorzichtig, behoedzaam, hartelijk en meegaand.
Eenvoudig, open, toegankelijk, beschutting biedend én wazig.
Het onbegrijpelijke van de Tao,
want hierdoor wordt je tot zelf denken gedwongen.

Je kunt slechts de buitenkant beschrijven, zie ook tekst 1.
En dan volgt de moraal.
Wie anders dan een oude Tao meester heeft het benodigde geduld?
De juiste veerkracht? Wie is vrij van begeerte?
Wie zoekt niet (meer)? Wie bloeit er in stilte?

De Tao is in essentie een leerboek vol behartenswaardige
uitspraken over onder meer leraar en leerling. Tekst 17, 27, 41.
Prachtig vind ik de balans tussen leraar en leerling,
zoals tussen een goed mens en een slecht mens in tekst 27.
De begrippen wijze, Tao meester en leraar, komen voor
in de teksten: 17, 22, 27, 28, 47, 49, 66, 70, 73, 81.