©  george burggraaff

Toelichting bij Tao tekst 18

Waarachtigheid.

Wat is er mis met rechtvaardigheid?
En met wijsheid of intelligentie?
Pas toen ik de toelichting van Jaap Voigt las, kreeg ik er vat op.
(Lao Zi, Dao De Jing, ISBN 90 215 3789 3)
Tekst 18 ageert tegen schijnwaarden en schijnheiligheid.
De natuur, het Tao, staat haaks op de wereld van regels en normen.
Taoïsme versus Confucianisme.
Spontaan aardig zijn is iets anders dan beleefd zijn.
Regels zijn nodig als het mensen ontbreekt aan natuurlijk besef
van normen en waarden.
In de natuur zijn geen andere regels (nodig),
dan de natuurlijke regels.
Het motto 'leef vanuit je hart', spontaan en natuurlijk,
daarvoor hoef je niet wijs te zijn, of rechtvaardig.

Toen een roofvogel op de merels in de tuin dook,
rende ik spontaan naar buiten. Deze merels leefden hierdoor langer,
maar elders sneuvelde een prooi. De roofvogel wil toch eten.

Het gaat om betrokkenheid.
Niet om ambtenarij, neerbuigend gedrag (welwillendheid)
of slimme zetten. Regels leiden tot meer regels.
Totdat de boel krakend vast loopt.
De Tao biedt in bescheidenheid ruimte aan alles.

In deze tekst staat ook het belangrijke teken Tz'u,
dat mededogen of diepe liefde (van de moeder voor haar kind) betekent.
Dit Tzú wordt als een centrale Taoïstische deugd beschouwt.
Hetzelfde teken komt ook voor in tekst 19 en tekst 67.

Zie ook tekst 38 en tekst 57