©  george burggraaff

Toelichting bij Tao tekst 19

Puur.

Deze tekst is een duidelijk vervolg op tekst 18.
Zie daarom ook de toelichting bij tekst 18
De tekst is ook net zo 'onacceptabel' als de vorige tekst.
Menselijkheid en rechtvaardigheid zijn toch goede zaken?
Met wijsheid is toch niets mis?

Menselijkheid en rechtvaardigheid zijn cultureel bepaalde begrippen.
Zij zijn verwijderd van de weg van het hart, de weg van de Tao.
Zij verdelen de wereld in menselijk en onmenselijk, in rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Kennis en steeds meer kennis splitst de wereld op in steeds mer delen.
Normen en waarden tegenover spontane levenskracht.
Confucianisme, tegenover Taoïsme.

In het tweede deel van de tekst worden de drie voorbeelden
bovendien terzijde geschoven. Het gaat om de essentie erachter:
Eenvoud, de kern van van de zaak. Ruwe zij en onbewerkt hout.
Natuurlijkheid. Minder egoïsme en minder begeerte.