©  george burggraaff
© 2016 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 43

De kracht van niets.

Dat het zachte het harde overwint, staat vaker in de Tao.
Zie tekst 36, tekst 76 en tekst 78, maar ook de variant in tekst 4.
'Galoppeert'? Ja, het staat er echt. Soms vertaald met ‘overwint’.
In deze tweede tekst versie probeer ik dichter bij de bron te blijven.

Wat is de relatie tussen de eerste en de tweede zin van de tekst?
‘Het zachte overwint het harde’ en ‘Niets kan komen op volle plaatsen.’
Waar iets is, kan niet iets anders zijn, maar wel niets.
Dit is geen woordspelletje, maar een belangrijk Taoïstisch concept.
Iets, dat is iets, een vorm en hierdoor beperkt.
Niets, dat is de oneindige ruimte, oneindig alles.
Commentaren noemen de verwantschap tussen 'niet doen' en zwerven.
Hierbij betekent het Chinese 'You' ook nog eens spelen.
Spelen om het plezier, zonder regels of vooropgezet doel.
Zwerven. Openstaan voor wat je tegenkomt.
Als je op een doel afgaat, sluit je al snel mogelijkheden uit.
Iets (doen) is hard, doelgericht, met uitsluiting van het andere.
Niet(s) doen is zacht, meegaan met het leven, je niet verzetten.
Iets is zo beperkter dan niets = alle mogelijkheden.
In het niets, de stilte, het niet doelgericht bezig zijn,
kun je luisteren en is er ruimte voor (al) het andere, de ander.

(met dank aan Ryszard Kapuscinsky, ‘de ander’,
en René Ransdorp, ‘zwervend met Zhuang Zi’.)