©  george burggraaff
© 2016 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 48

Steeds eenvoudiger.

De tekst sluit aan op tekst 47.
Dit is een radicale tekst, vooral in het slot.
Een goede heerser, heeft geen zakelijke belangen!

Nieuwe kennis roept nieuwe vragen op,
terwijl de Tao in principe verbondenheid en rust brengt.
(Hoewel de Tao niet zichtbaar, tastbaar of vereerbaar is
en evenmin houvast biedt! Zie tekst 14 en tekst 20.)
Uitdijende kennis staat hier tegenover inzicht en spiritualiteit.
Het is overigens geen pleidooi tegen kennis, want de Tao wijst niets af.
Het is wel een pleidooi voor eenvoud.
Alles gaat vanzelf, doe wat je voelt dat je moet doen.
Leef vanuit de Tao en forceer niets, gebruik geen geweld.
Dan gebeurt alles volgens de Tao en kost het je geen energie.

Hier wordt het Taoïsme afgezet tegenover het Confucianisme,
waar het belang van het leren groot is. zie tekst 20.

Tot zover is het thema wel bekend, maar nu komt er iets nieuws.
Het kan dat iemand macht krijgt of heeft.
Dan moet je er loepzuiver mee omgaan.
Dit kan alleen als je zelf geen partij bent en belangen hebt.
Waar ik ‘zakelijk belang gebruik, gebruikt Wilhelm
het Duitse ‘Geschäftigkeit’, bedrijvigheid.

De vertaling van Robert G. Henricks is hier als volgt:
When someone wants to take control of the world,
he must always be unconcerned with affairs.
For in case where he is concerned with affairs,
he'll be unworthy, as well, of taking control of the world.


De zin ‘Je doet niets en toch blijft niets ongedaan’
is vrijwel identiek aan de openingszin in tekst 37
en sluit aan bij de slotzin van tekst 3.

De teksten: 3, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 37, 42, 44, 46, 51 en 81,
gaan ook over bezit, materie, verlangen en begeerte.