©  george burggraaff
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 59

Matigheid als basis.

Deze tekst maakt deel uit van een grote serie aanwijzingen voor heersers.
Zoals ook tekst 15 over matigheid; onzichtbaarheid in tekst 10; geweldloosheid in tekst 30; onpartijdigheid in tekst 48 en handelen door niet te handelen (wu wei) in tekst 37.
De tekst sluit bovendien aan bij de voorgaande teksten 57 en 58 en bij de volgende tekst 60.
Ook de teksten 65, 78 en 80 gaan over het besturen van een land.
Vooral tekst 80 bevat een vaak geciteerde utopie van de ideale staat.
Tekst 67 noemt matigheid een van de drie schatten van de heerser, naast de belangrijkste, diepe liefde en als derde bescheidenheid.
Overwinnen, dat betekent dat er ook verliezers zijn.
Geen reden voor vreugde, eerder voor bescheidenheid. Tekst 31

‘Bezit’, vanuit een Taoïstisch perspectief, betekent gevoed worden door,
weten dat je verbonden bent met, op een ontspannen manier zorgen voor.
In tekst 20 staat in de laatste regel:
Ik weet dat ik word gevoed door de grote moeder.
Zie het trefwoord bezit. En zie ook alle teksten over leiderschap.

Aan het slot van de tekst wordt verwezen naar moeder aarde.
Voor de Chinezen gaat het dan ook over de moeder van de aarde.
Immers, ook de aarde moet ooit geboren/ontstaan zijn
en dus een moeder hebben.