©  George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 60

Behoedzaam regeren.

Zit er niet de hele tijd aan!
Als je kleine visjes bakt moet je er van afblijven, anders houdt je niets over.
Een leuk voorbeeld van wu wei.

Ditt is een korte krachtige tekst over goed besturen en leiderschap.
Laat de dingen met rust.
Zaad moet de tijd krijgen om te kiemen en uit te groeien tot een oogstbare plant.
Een goed heerser is bovendien onzichtbaar. Tekst 17.

Deze tekst gaat in tegen de verlammende voorouderverering en het bijgeloof dat in China heerste. Blijf van die voorouders af, roept de tekst, laat ze met rust, laat je er niet door bevangen, maar leef, werk en bestuur vanuit de Tao. Dan verdwijnen al die voorouder goden en godjes en kunnen ze ook geen kwaad meer doen. En als je zelf als wijze (bestuurder) op de goede manier kleine visjes bakt, dus je volk met rust laat en alles zijn eigen gang laat gaan, dan doe je ook geen kwaad. Dan kunnen voorouders (geesten) en heersers samen hun capaciteiten inzetten voor een betere wereld.

Mooie tekst, zo krijg je een betere wereld: Er niet te veel aan prutsen.
De beroemde tekst 80 geeft aan hoe het Taoïstische utopia er uitziet.

Tao meester Kristofer Schipper eindigt zijn toelichting over deze tekst 60 met te zeggen dat de Tao geen goddelijk wezen is.
"De Tao kan niet als almachtige en wraakgierige voorvader worden ingezet.
Het Taoïsme betekent het einde van de macht van de religies, en ook het einde aan alle religiestrijd."


Tekst 67 noemt matigheid een van de drie schatten van de heerser, naast onvoorwaardelijke liefde en als derde bescheidenheid.
Overwinnen, dat betekent dat er ook verliezers zijn. Tekst 31
Het is geen reden voor vreugde, eerder voor bescheidenheid.

‘Bezit’, vanuit een Taoïstisch perspectief, betekent gevoed worden door,
weten dat je verbonden bent met, op een ontspannen manier zorgen voor.
In tekst 20 staat in de laatste regel:
Ik weet dat ik word gevoed door de grote moeder.

Deze tekst 60 maakt deel uit van een grote serie aanwijzingen voor heersers.
Zoals ook tekst 10 over onzichtbaarheid; tekst 15 over matigheid; geweldloosheid in tekst 30; onpartijdigheid in tekst 48 en handelen door niet te handelen (wu wei) in onder andere tekst 37.
De tekst sluit aan bij de voorgaande teksten 57, 58, 59 en bij de volgende tekst 61. Ook de teksten 65, 78 en 80 gaan over het besturen van een land.

Zie verder de trefwoorden bezit en leiderschap.