©  George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 62

Het meest waardevolle.

De Tao, dat is het alles. Dus ook het kwaad.
Dit staat op allerlei manieren in de Tao Te Tjing vanaf tekst 1
Omdat het een het gevolg is van het ander, is het kwade het gevolg van het goede en andersom. Een slecht mens is de zorg van een goed mens. Tekst 27.

Wat voegt deze tekst toe aan de eerdere teksten?
Geleidelijk aan is een geheel van 81 teksten ontstaan, zeker ook vanwege de magie van het getal 81. Het is immers 9 X 9 = 3 x 3 x 3 x 3, oftewel 34 .
Eerder bestond de Tao Te Tjing uit meer of uit minder teksten, dus zijn teksten samengevoegd, opgeknipt, of er zijn teksten bijgemaakt.

Waarom staat deze tekst op deze plaats?
Wat is de functie van deze tekst? Wat is het nieuws?

De vorige teksten (57, 58, 59, 60, 61) gingen over regeren.
Tekst 57 gaat over de verhouding tussen regels en natuur.
Tekst 58 gaat over regeren met harde of met zachte hand.
Tekst 59 pleit voor matigheid om tot een duurzame regering te komen.
Tekst 60 adviseert regeren vanuit ruimte voor iedereen.
Tekst 61 gaat in op de verhouding tussen grote en kleine landen.
Deze tekst 62 is meer vanuit het perspectief van een toeschouwer.
Het is ook: terug naar de Tao en Wuwei, meegaan met de stroom.
Het is een begeleiding en een commentaar, niet vanuit het handelen en vanuit een machtspositie, maar gericht aan de kennisen van de machthebbers.

Alles begint met de Tao, dan ontstaat er leven en een wordt twee.
De dingen krijgen een naam. Zie tekst 42.

Nieuw in deze tekst is het advies om machtigen geen materiële cadeaus te geven, maar de Tao.
Hoe kun je de Tao (dus niet de Tao Te Tjing, het boek (Tjing) over de Tao en over Te, de innerlijke kracht) aan de keizer en zijn ministers geven? Het gaat immers om een manier van denken, van betrokken zijn, van leven.

Al eerder zegt de Tao dat goed en kwaad relatieve begrippen zijn. Tekst 27.
Zo ook hier. Dit is heel vergevingsgezind. Deze haast Christelijke benadering wordt door Kristofer Schipper geformuleerd in het slot van zijn versie van tekst 57:
Waarom werd in vroege tijden deze Tao zozeer vereerd? Was dat niet omdat werd gezegd: 'wie zoekt zal door hem vinden, wie gezondigd heeft zal door hem vergeven worden'?

Alles keert uiteindelijk terug naar de Tao, daar begint deze tekst mee.

Jade komt ook voor in Tekst 9, Tekst 39