©  George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 66

Het laagste is het grootste.

Deze tekst begint met een typerende taoïstische paradox:
de zee is het grootste én het laagste, het nederigste.
Deze tekst staat ook in de bijbel, Prediker 1:7
Een nederige positie de basis voor een eervolle positie. Tekst 39
Tekst 61 vergelijkt een grote staat met de benedenloop van een rivier.
De tekst vervolgt direct met aanwijzingen voor de wijze regeerder:
Achter het volk staan, het volk dienen, het volk niet tot last zijn. Tekst 7
Niet strijden, dan kan er niemand met je strijden.

Dit is een mooie vorm van wu wei, handelen door niet te handelen.
Logische tekst, niets aan de hand. Alleen, doe het maar eens. Tekst 70

De laatste regel over niet strijden staat ook in tekst 22.

Het (stromende) water is een belangrijke metafoor in de Tao.
Zie bijvoorbeeld tekst 8 en tekst 78.
Ook het het slot van tekst 32 gaat erover:
De Tao is als een rivier die naar huis stroomt,naar de zee.