©  George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 70

De bron van onze woorden.

Een paradox en een tekst over communicatie!

Leven vanuit je hart, dat is de Tao. Verbonden met de natuur, het universum, alles, het oerprincipe. Hoe vaak laat ik me echter afleiden door materiële zaken, nieuwe technische snufjes, mijn ego, of temper ik mezelf en pas ik me aan?

Woorden komen ergens vandaan, het eerste begin van taal.
Daarvoor waren er nog geen woorden, alleen klanken.
Die wondermooie wereld onder je woorden. Zie deze TedX voordracht.
En ook je klank begint ergens. Stemexpressie.
Daarvoor was er nog geen klank, alleen energie.
Nee, eerst was er nog geen energie, alleen ehh, Tao.

De Tao waarover wij spreken is niet de Tao. Tekst 1.
Woorden schieten tekort om de bron uit te drukken.

Alles, ons handelen, onze woorden, onze spullen, alles komt ergens uit voort.
De traditie, onze eerste voorouders, het oerbegin.
Dit allereerste begin, waarmee we verbonden zijn,
waaraan we in zekere zin schatplichtig zijn.
Het raadsel achter de raadsels, het principe achter de woorden. Tekst 1

Voorouderverering als een teruggrijpen naar het allereerste begin
en dus als een manifestatie van onze verbondenheid met het oerprincipe.
Ja, die enkeling die hier naar leeft, die spreekt er niet over,
die handelt er naar, in stilte.

Er klinkt ook iets van berusting in deze tekst. Blijkbaar besefte men toen ook al dat wij mensen ons af laten leiden door de waan van de dag.

Zie ook tekst 56