©  George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 72

Respect, ruimte en eenvoud.

Wat voegt deze tekst nog toe aan eerdere teksten uit de Tao Te Tjing?

Deze tekst 72 begint volgens Kristofer Schipper met een citaat, een weergave van de heersende mening:
Als het volk de macht niet respecteert ontstaat er chaos.
Dit doet denken aan het slot van tekst 27, een pleidooi voor wederzijds respect tussen leraar en leerling. Hier geldt het voor heerser en volk.

Vervolgens zegt deze tekst: Leg mensen geen reisbeperkingen op,
neem ze hun land niet af en gun de mensen hun dagelijks brood.
In China waren de bewoners 2500 jaar geleden al geregistreerd
en men mocht alleen in de eigen plaats wonen.
Interessante tekst voor europa en de migratiedruk.

Tot slot komt er een alinea over hoe je je als wijs mens kunt gedragen.
Het vermogen tot reflectie op het eigen gedrag is belangrijk,
zie ook het begin van tekst 41.
Een wijze machthebber werkt bovendien onopvallend, zie ook tekst 17,
net zo goed als de Tao onzichtbaar is, zie tekst 1.
De balans tussen goed voor jezelf zorgen en ijdelheid is subtiel.
De keus voor het innerlijk en niet voor het uiterlijk is hierbij doorslaggevend.
Tekst 12 zegt ook al dat we voor ons innerlijk moeten kiezen.

Zie ook tekst 49 en tekst 66.