©  George Burggraaff 2019
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 79

Vrede vanuit innerlijke kracht.

Hier wordt een oude Chinese contractvorm beschreven. Degene die iets zal ontvangen krijgt en bewaart het linkerdeel, degene die zal leveren krijgt en bewaart het rechterdeel. Als je het linkerdeel bezit, heb je rechten. Die kun je volledig tot op de laatste cent opeisen, maar je kunt je rechten ook niet opeisen. Je gaat zo het contract beheren in plaats van innen.
Op deze manier bouw je aan vrede en kunnen partijen gelijkwaardig verder. Relaties worden zo hersteld.

Je hebt de keuze tussen formeel je volledige recht halen of handelen vanuit het Te, je innerlijke kracht. Kies je voor het Te, dan kies je daarmee ook voor de Tao.

China had eeuwen van conflicten met onderwerping van steden, gebieden en volken achter de rug. Fragiele vredesovereenkomsten, die om het minste of geringste werden verbroken, leidden niet tot een duurzame vrede. Daarvoor was (is) een andere benadering nodig, die gericht is op kwijtschelding van schulden en gelijkwaardige behandeling. Niet meer gewapenderhand torenhoge belastingen innen, maar in contracten aan een solide evenwicht bouwen tussen de partijen.

De Tao Te Tjing kwam als corpus van 81 teksten tot stand in de tijd van de Strijdende Staten, tussen 400 en 200 jaar voor Christus. Toen heeft men de rechtsvorm van het contract geïntroduceerd, waarbij beide partijen ieder een helft van het contract kregen. Beiden waren verantwoordelijk voor het weer bijeenbrengen van de delen en beide partijen dienden zich te richten op het goed nakomen van hun deel van de overeenkomst. Op deze manier hoopte men conflicten te vermijden. Letterlijk de betekenis van het woord contract, samentrekken, bijeenbrengen.

De vorige versie van deze tekst (gebaseeerd op de Engelse vertaling van Jane English) is wat algemener, meer gedacht vanuit verantwoordelijkheid voor het totaal.

Prachtige schijnbare paradox tot slot:
De hemelse Tao kiest geen partij.
De Tao staat altijd aan de kant van het goede.
Zogezegd boven de partijen staan.