©  2014  George Burggraaff
© George Burggraaff


Lied over vrede, tekst 68 uit de Tao voor kinderen.
Marie Ponseele, arrangement, cello en stem.
Louis Ponseele, geluid en techniek.

De weg van de vrede
Een wijs kind wacht rustig af.
Een dapper kind wordt niet boos.
Het sterkste kind vecht niet.
Het grootste kind stoeft* niet.
Vriendschap is bescheiden.

Er is de vreugde die je voelt
Als je niet gaat strijden
Zo volg je de vrede.
Zo kom je tot elkaar.
Heel vroeger al was dit
het beste wat je kon doen
(kan doen)

Vriendschap is bescheiden…

*Stoeft niet (B) = schept niet op (NL).

Over vrede in de Tao Te Tjing.

Het Taoïsme is een filosofie van verbondenheid, van alles met alles.
Tao betekent alles en niets, met één uitzondering: vrede.
Want Tao is tegen oorlog, veel teksten maken dat duidelijk.
Als Tao alles is, dus onbenoembaar, en Tao is geen oorlog, dan is het enige benoembare aan Tao: vrede.
Een natuurlijke harmonie is het streven.
Een balans in alles: vrede.

De Tao brengt vrede door scherpe kanten af te vlakken,
door knopen te ontwarren en het licht te temperen. Tekst 4
Vrede wordt prachtig beschreven als een milde dauw in tekst 32
De Tao bezorgt iedereen vrede, aldus tekst 35.
Kies tussen mest voor de akkers of oorlogspaarden, aldus tekst 46.
Vrede zowel in het land , maar ook vrede in je hart. Tekst 57
Vrede, vanuit innerlijke kracht. Tekst 79
Kijk eens naar het resultaat in tekst 80.

In onze bewerking voor kinderen van de Tao Te Tjing hebben we het woord Tao vertaald met het woord  Vrede. Tao Te Tjing wordt dan het boek (Tjing) over vrede (Tao) en vreugde (Te).

Handelen door niet te handelen (wu wei) is een vorm van in vrede zijn.
Vrede betekent ook geen overmatige begeerte, verlangens, bezit.
Dit staat op meerdere plekken in de tekst.
Tekst 61 gaat over de vrede tussen grote en kleine landen.

Vrede licht dicht bij stilte, (niet) handelen en harmonie, balans.
Vrede komt onder meer aan de orde in de teksten:
4, 16, 18, 25, 32, 35, 37, 46, 57, 61, 79 en 80.

Vrede en oorlog verhouden zich overigens tot elkaar als Yin en yang.
 Yin en yang draaien permanent om elkaar heen en komen uit elkaar voort. zoals je ziet in het yin yang symbool.


Zo is het ook met goed en kwaad. Want het oordeel: 'dit is goed of beter', dat is tegelijk ook het veroordeel, dat is 'slecht of slechter'.

De Tao Te Tjing is radicaal tegen geweld. Tekst 30 wordt beschouwd als het eerste pleidooi voor geweldloosheid ter wereld.
Zie ook het trefwoord 'Oorlog'