©  2014  George Burggraaff
© 2019 George Burggraaff

Toelichting bij het begrip Zacht.

Het zachte overwint het harde.
De Tao zegt het regelmatig, maar zo simpel is het niet.
Er is immers geen yin zonder yang, geen zacht zonder hard.
De tao werkt zacht. Dat wel. Tekst 40

Temper het licht, vlak scherpe kanten af.
Zo zegt de Tao het in tekst 4.
’Als je de Tao volgt, onderga je uiteindelijk zachtheid.‘
Een onthouden uitspraak, al weet ik niet meer van wie.

In tekst 43 worden zachtheid en nederigheid gekoppeld.
Tekst 55 behandelt de zachtheid en perfectie van een pasgeboren baby.
Een Taoïstisch ideaal, vergelijkbaar met het onbewerkte blok hout.
De Tao geeft een wijs mens drie schatten in handen,
genade of zachtheid, soberheid en nederigheid. Tekst 67.
Zachtheid is een kenmerk van het leven. Tekst 76.
Het zachte en nederige zal overwinnen.Zacht(heid) komt onder meer aan de orde in
tekst 4, tekst 40, tekst 43, tekst 55, tekst 76, tekst 78