©  george burggraaff
© 2021 George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 51

Te, de Tao in werking.

De tienduizend dingen, dat is alles wat er op aarde is.
Het is de materie in alle verschijningsvormen.
De natuur, het zand, de stenen en ook alles wat door mensen is gemaakt.

Deze tekst gaat over de verhouding tussen de Tao en Te, de innerlijke kracht.
innerlijke kracht betekent hier toewijding aan de Tao en het leven.
In tekst 21 worden Tao en Te ook als de basis benoemd.
‘Het is de grootste innerlijke kracht om alleen de Tao te volgen.’

De titel ‘Tao Te Tjing’, het boek over Tao en Te,
geeft ook al aan dat deze twee de kern vormen.
In tekst 10 is sprake van de verborgen innerlijke kracht, hier van de diepe innerlijke kracht.
In essentie gaat het over hetzelfde, maar in tekst 10
vanuit het perspectief van de heerser of de wijze.

Het einde van deze tekst komt overeen met het einde van tekst 2.

De Chinese tekst heeft het over de tienduizend dingen,
alles wat vorm en materie heeft, alles, ook de levende vormen.

Mooi zinnetje: ‘door de omgeving worden de dingen voltooid’.
Dingen zijn iets in relatie tot wat er omheen is.
Een boom in de woestijn is bijzonder, in een bos normaal.
Hoogbouw in een dorpje valt op, maar niet in New York.
Kleuren krijgen hun kracht door het contrast met andere kleuren.
De dingen staan dus niet op zichzelf, maar ze verhouden zich tot hun omgeving.
De hoogte van een boom wordt onder meer bepaald door de omliggende natuur, de beschutting en bijvoorbeeld ook de wind,
de grondsoort, en het beschikbare water.
Wij worden ook, en in belangrijke mate, mede bepaald door onze omgeving.

Alles komt voort en volgt de onzichtbare, ongrijpbare Tao.
De Tao die niet claimt, niet bezit en niet heerst.

Zie ook de teksten 2, 10, 21, 23